1. 1.
    Acıların karşılaştırıldığı bir coğrafyada dünyaya gelmek,
    Sahi daha acısı var mı?
    3 ... ayelinickccktn