1. 1.
    şükür şınavı
    core belief adlı sapkın bir amerikan cemaatinin çıkardığı garip hareket. bu örgüte mensup kişiler buna benzer spor hareketleriyle ibadet yapıyorlarmış.
    ... blitzz