1. 1.
    israilli çeviri kuramcısı, öğretim üyesi ve çevirmen. 1972'de tel aviv üniversitesi'nde yazın çevirisi kuramı konusuda doktorasını savunmuştur. Aynı üniversitede öğretim üyesi olarak kültür araştırmaları, göstergebilim, yazın kuramı ve çeviri kuramları dersleri vermiştir. çeviribilim alanında özellikle çoğuldizge kuramı konusundaki araştırmaları ve yazılarıyla tanınmıştır. başlıca yapıtları; tarihsel yazınbilim yazıları, yazınsal çoğuldizge içinde birincil ve ikincil dizgeler arasındaki ilişkiler, çeviri kuramı ve kültürlerarası ilişkiler, çoğuldizge araştırmaları'dır.

    kaynak: mehmet rifat, çeviri seçkisi II, syf:178-179
    ... keamauna