1. 1.
    Birbiriyle ters orantılı karşılaşma.

    Istifade etmek kazanır bence.
    ... atlant isten gelenadam