1. 1.
    dağbaşı, devletin koyduğu yasaların işletilmediği yer.*
    ... fidelcastro