1. 1.
    Bir elma bir taşı çepe çevre sararak büyüdüyse hemen habere çıkarmalı.
    1 ... abdullahyuksel