1. 1.
    inşaat için en uygun kum. Çimentonun sağ koludur.
    -1 ... aydinoglu vontmarte