1. 1.
    ırkçılığın demokratik bir hak olduğunu düşünen ilkellere demokrasinin çoğulculuk ilkesi gereği yapılması şart olduğunu düşünen insanları sıraya dizip hamile bırakarak gerçekleştirebilecek eylem.

    ancak tavsiye etmem şahsen, bunları kısırlaştıracaksın erkeğiyle kadınıyla. 30 seneye kalmaz gen havuzu tertemiz olur.
    1 ... dodiyez1