1. .
  ırkçılık yapan bir insanın aslında aklınca aşağılamaya çalıştığı kişiler gibi olamayışı ve onun kendisinden üstün olan özelliklerini kıskanışından ötürü ırkçılık yaptığını anlatan söz öbeği..

  dünya üzerinde en fazla ırkçılığa uğramış ve bu konuda çok fazla zulüm görmüş topluluklardan biri olan siyahi insanları ele alalım. adamları beyazlarla kıyaslamaya kalkarsak kesinlikle göt oluruz. her branşta, her alanda her yerde beyazlardan daha üstündürler. sporda, müzikte, bilimde ve düşünebileceğimiz her konuda. fakat görüyoruz ki en fazla ırkçılığa uğrayan insanlar da siyahi insanlar. mensubu oldukları hemen her ülkede zulüm görmüşler, dışlanmışlardır. beyazlar tarafından zulme uğramışlardır. fakat gerçek şudur ki, ırkçılık yapması gereken bir topluluk varsa, bütün dünyaya karşılık siyahilerdir. hepimizi aşağılayacak kadar üstün yetileri vardır bu kardeşlerimizin...

  türkiye'de de durum böyle. kürtlere ve diğer başka kökenli insanlar devlet nazarında eşittirler fakat malesef ki bazı kendini bilmez denyo gerizekalı öküz oğlu öküzler, akıllarınca kürtleri dışlamaya ve hakaret ederek aşağılamaya kalkıyorlar. dünyadaki örneklerine baktığımız zaman, kesinlikle kürtleri çekemedikleri bir kaç yön olduğundan ötürü bunu yapıyorlar..

  ibneler..
  3 -2 ... jackmesrine
 2. .
  bir bakıma mantıklı bir önermedir. incelenenince ırkçılığın daha çok topluluk olarak kendine güvensizlik veya çaresizlik hissi, kıskançlık gibi nedenlerle ortaya çıktığı ve bunları aşma veya gözardı etme kaygısıyla kendi topluluğunu aşırı yüceltme, kendinden olmayan bazı veya pek çok topluluğu hor görme şeklinde ifade edildiği görülebilir.
  3 ... usualsuspects