1. 1.
  Associated Press-NORC Kamu işleri Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir anket ile Amerikalıların yüzde 57'sinin, her 10 siyahiden 8'inin, Hispaniklerin dörtte üçünün ve beyazların hemen hemen yarısının Donald Trump'ın ırkçı olduğunu düşündüğünü ortaya koymuştur.

  Ayrıca trump'ın yanında en uzun görevi yapan asistanı da istifa etmiştir.

  Trump'ın zamanında ifade ettiği sözünü hatırlatayım;

  "Ben ırkçı değilim, şU ANA KADAR SÖYLEŞi yaptığınız EN ırkçı OLMAYAN KiŞi BENiM".

  Edit:imla
  1 ... dimidiumfactiquicoepithabet