1. 1.
    Bir filozof söylemi.

    Irkçı olmamak zaten, ırkları sevmemektir. Irkları yok saymaktır.
    -1 ... yahigewrovski