1. 1.
    O zamanlar Din olgusu yok ise sinavdan muaf oldukları için yatay geçis yapmış olmalari gerekir.
    ... atlant isten gelenadam