1. 1.
    babasının bursa'yı aldığı 1326 tarihinde doğdu. annesi nilüfer hatun'du. iyi bir askeri ve idari teşkilatçı idi. osmanlı devleti'nin küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi çalışmaları o'nun zamanında başlamıştır. karamanoğlu devleti'ni yıkmış, anadolu'daki önemli bir engeli ortadan kaldırmıştır. edirne'yi ve çevresini alarak ülkesini balkanlar bölgesinde genişletmiştir. bizans o'nun zamanında osmanlılara tabii olarak vergiye bağlanmıştır. çabuk karar verir ve çabuk harekete geçerdi. iyi silah kullanır, her savaşta ordusunun başında bulunurdu. sade bir hayat yaşamayı sever ve sade giyinirdi.

    iri yapılıydı. orta boylu idi, teni beyazdı, yuvarlak çehresinde pembelik görülürdü. şehla gözleri kurşuni mavi idi. kaşları kalın, dişleri iri, bakışları keskin, koç burunlu, sakalı açık kumral renkte ve seyrek, omuzları düz ve bıyıkları güçlü idi. uzun bir çenesi, uzun bir boynu ve yüksek bir gerdanı vardı. kolları güçlü idi. parmakları kısa ve dolgundu. dengeli ve oturaklı bir tavra sahipti. o'nun da sarığı babasının ki gibi mücevveze yerine altın üsküflü idi yani ulema tarzı idi. sarığının çevresine güzel bir tülbent sarardı.
    ... prof dr isaac newton