1. 1.
    mazide kalmış olaydır. geçerken düştü dendi hep.
    ... erectof