1. 1.
    bu şahıs türk asklerlerinin canlı canlı yakılmasını makul bulmuştu .
    ... sebbaha kadar mokoko