1. 1.
    Belli bir eşikten sonra insanı en fazla rahatsız eden iki olgudur.
    1 ... saccovanzetti