1. 1.
    Üzgün suratın klavyede yanlış yazımı.
    Yanlışı böyle yazılıyor.
    1 ... duygusal raphael