1. 1.
  a$k'ın çiçek hali.

  birazdan sabah olacaktı.

  geçici bir esrime sürecine girmi$ gibiydim; hayâl görebilirdim, bi' sigara yakıp $u bendeki dominant kronik pesimist genlerimden sıyrılmak için transplantasyona denek olabilirdim ya da bu entel dante'l his burkulmalarına bir son verip kafayı koyup yatabilirdim.
  bulutlar, hakikaten toprağı özlemi$ olacaklardı ki sis vardı. evde herkes uyuyordu. babamın beyinsiken horuldamalarını dahi iplemeyecek kadar uyu$mu$tum. buğulu pencereye, hüzün gözlü kuğular çizmeye çalı$tım ama olmadı. gastritim azdı, yine ba$ağrısı ba$ladı, yine gözüm telefondaki alı$ılmı$ sessizliğe baktı, telefon yine çalmadı, telefon yine benden bir $eyler çaldı ama çalmadı. pencereden içeri soğuk giriyordu. açtım pencereyi, defterime su sıçradı. defterim ü$üdü; defterim difteri oldu. bir ku$ kar$ıdaki demir parmaklığa kondu. ku$, uzun uzun öttü. defterime bunlar da sıçradı. defterimde ku$ sesleri..

  birazdan sabah olacaktı.

  az ötede karde$im uyuyordu. kımıltısızdı; rakit gibiydi. sanki uyumuyordu da susuyordu. annemi dü$ündüm. elleri muhtemelen yine bula$ık suyu, deterjan kokacaktı ama ben yine de dü$ündüm. onu kırıyordum ben. karde$imi kırıyordum. babamı kırıyordum. ben, geceleri hortlayan pu$t vampirler gibiydim ve en çok kendimi kırıyordum. güne$i mi bekliyordum yoksa ay'ı mı.. bilmiyordum. beceriksiz bir tanrı silüeti gibi pencerede beliren bu ı$ık, first breath after coma'yı anımsatıyordu biraz; biraz beni anımsatıyordu. biraz içime sinen lo$ buru$ukluğu. güne$i hiç görmedim..

  birazdan sabah olacaktı.

  tahammülsüzdüm. belirli belirsiz yapraklara belirli belirsiz çiyler dü$meye ba$lamı$tı. süzülüyorlardı. yağmıyorlardı da kanıyorlardı. pencereye daha da yakla$ıp, tam kar$ımdaki eflatun gülü gördüm. diğer tüm güllerin içinde o bir farklıydı. net ama kırılgandı. mütebessim ama fevri.. sanki gözlerine bulutlar kaçmı$tı; somurtuyordu. ı$ıyan ân'ı avuçlayıp gözlerimin tüm ferini ona vererek iyice baktım. ağlıyordu. sanki uykusuzdu. ağlıyordu. o ân, telefonum çaldı.

  birazdan sabah olacaktı.

  me$k'uldüm..
  9 ... ceviz agaci