1. 1.
    ermeni apostolik kilisesinin, paskalya yortusu öncesindeki "büyük oruç" döneminde başlayan ve ağustos ayının ortasına denk gelen meryem ana yortusuna dek devam eden orucudur. kilisede üzümler kutsanır, halka dağıtılır.
    3 ... oneqeno