1. 1.
    bir yere üye olmak için ödenen zaruri paradır.
    ... t square