1. 1.
    olmasi gereken bir uygulama objesidir.
    3 ... erectof