1. 1.
    (a bir pozitif reel sayı olmak üzere)
    f(x)=a^x şeklinde tanımlanan fonksiyonlara üstel fonksiyon denir.
    bir de bunun tersini alırsak logaritmik fonksiyonlar oluştururuz ki tadından yenmez.
    ... pallasathena