1. 1.
    ikisi arasındaki temel fark biri konut arsa ve vasıtalar içinde geçerli iken digeri farklı bir konuda eş anlamlıdır.
    ... sirinlerim tahtani