1. 1.
    giyecekleri çok eski olmak, görüntüsü iyi olmamak, giysisi kötü olmak*.
    ... fidelcastro