1. 1.
    eksik ifadedir. doğrusu satılanı üretmektir. üretileni satmak değildir.
    2 ... monk of monkmountain