1. 1.
  seslerin birbiriyle olan ilişkileri sırasında gramer bünyesindeki ünsüzlerden biri düşer. türkçe' de en çok düşme eğilimi gösteren ünsüzler k, g, ğ * ve r, l, n * ünsüzleridir.
  örnek:

  alçacık< alçakcık.
  ... rapsodik
 2. 2.
  Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer.

  örneğin;

  - hakk - hak,
  - hiss - his,
  - redd - ret,
  - zann - zan,

  gibi. Bu tür sözcüklerde, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde düşen ünsüz yeniden ortaya çıkar;

  - hak - hakka tapan,
  - his, hissiyatımız,
  - ret, reddedilmek,
  - zan, zannımca,

  gibi.
  ... pimpirikli meyhor
 3. 3.
  (bkz: ünlü düşmesi)
  ... ice c
 4. 4.
  ilginç bir dil olayıdır.

  sümük-sümüğü olur.sözcükten atılan k harfi nereye gider. kalbi kırılmış mıdır diye düşünen olmuş mudur acaba. dil bilimciler size sesleniyorum.azdım sildim. lan dişim ağrıyor

  edit: ilk önce ünlü düşmesine yazdım.sonra sildim buraya yazdım. lan dişim ağrıyor. iki adet apranax fort aldım. bu kadar olduğuna şükretmeniz lazım.*
  ... bendosto
 5. 5.
  (bkz: yumuşamayı ünsüz düşmesi sanan yazar)

  (bkz: hemde yazar)
  1 ... xocolatl
 6. 6.
  verdiğin örnek ünsüz düşmesi değil, ünsüz yumuşamasıdır. ünsüz düşmesine örnek: küçük-cük --> küçücük. 'k' sessiz harfi düşer.
  ... paradox65
 7. 7.
  "K" ünsüzü ile biten bir kelimeden sonra "cık, cik" eki gelirse sonundaki "k" düşer. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

  Örneğin: ufak-cık , ufacık (k düştü)

  Ayrıca;

  "ufak, yüksek, alçak" kelimelerinden sonra -e (i) eki ile türetilen fiillerde de görülür.

  Örneğin: ufak - l, ufal(mak)
  yüksek -l, yüksel(mek)
  Alçak -l, alçal(mak)

  Bazı bileşik sözcüklerde de görülür.

  Ast - teğmen, asteğmen...
  ... m4nm