bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  seslerin birbiriyle olan ilişkileri sırasında gramer bünyesindeki ünsüzlerden biri düşer. türkçe' de en çok düşme eğilimi gösteren ünsüzler k, g, ğ * ve r, l, n * ünsüzleridir.
  örnek:

  alçacık< alçakcık.
  ... rapsodik
 2. 2.
  Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer.

  örneğin;

  - hakk - hak,
  - hiss - his,
  - redd - ret,
  - zann - zan,

  gibi. Bu tür sözcüklerde, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde düşen ünsüz yeniden ortaya çıkar;

  - hak - hakka tapan,
  - his, hissiyatımız,
  - ret, reddedilmek,
  - zan, zannımca,

  gibi.
  ... pimpirikli meyhor
 3. 3.
  (bkz: ünlü düşmesi)
  ... ice c
 4. 4.
  ilginç bir dil olayıdır.

  sümük-sümüğü olur.sözcükten atılan k harfi nereye gider. kalbi kırılmış mıdır diye düşünen olmuş mudur acaba. dil bilimciler size sesleniyorum.azdım sildim. lan dişim ağrıyor

  edit: ilk önce ünlü düşmesine yazdım.sonra sildim buraya yazdım. lan dişim ağrıyor. iki adet apranax fort aldım. bu kadar olduğuna şükretmeniz lazım.*
  ... bendosto
 5. 5.
  (bkz: yumuşamayı ünsüz düşmesi sanan yazar)

  (bkz: hemde yazar)
  1 ... xocolatl
 6. 6.
  verdiğin örnek ünsüz düşmesi değil, ünsüz yumuşamasıdır. ünsüz düşmesine örnek: küçük-cük --> küçücük. 'k' sessiz harfi düşer.
  ... paradox65
 7. 7.
  "K" ünsüzü ile biten bir kelimeden sonra "cık, cik" eki gelirse sonundaki "k" düşer. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

  Örneğin: ufak-cık , ufacık (k düştü)

  Ayrıca;

  "ufak, yüksek, alçak" kelimelerinden sonra -e (i) eki ile türetilen fiillerde de görülür.

  Örneğin: ufak - l, ufal(mak)
  yüksek -l, yüksel(mek)
  Alçak -l, alçal(mak)

  Bazı bileşik sözcüklerde de görülür.

  Ast - teğmen, asteğmen...
  ... m4nm
kapat