1. 1.
    yalnız o recaizade değil şinası...
    2 ... polatwrong