1. 1.
    resim ve beden eğitimi dersinin yokluğunu bahane edecek tiptir.

    derhal sözlük ile ilişikleri kesilmeleri gerekmektedir.
    -3 ... leyte