1. 1.
    Gitmen gerekir. ilişik kesme belgesi dolduracaksın.
    ... ceterisparibus1