1. 1.
    Optik tek eksenli minerallerdir.

    Işığın çift kırılma yapmadığı tek yöne sahiptirler.

    Heksagonal, tetragonal ve romboedrik kristal sistemli mineraller üniaks olur.
    3 ... muhendis tarihci