1. 1.
    * Bolu Dağlarının Köroğlu Tepesinde Tekke Köyünün yanında bulunan bu türbenin Fatih Sultan Mehmetin hocalarından Ümmi Sinan için XV.yüzyılda yaptırılmıştır.

    Altı köşeli olan türbe kesme taştan olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Girişin sol tarafındaki bir pencere ile aydınlatılmıştır. Son yıllarda yapılan onarımlarla özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.
    ... muste ar