1. 1.
    Anamızdır, koca ülkenin duyduğu şefkat ve merhameti kendisinde bulduğudur.
    1 -1 ... ibik bin zibik as