1. 1.
    Mekke'deki Kureyş kabilesinin büyük iki kolundan birisi olan Ümeyyeoğulları'nın büyük atasıdır.

    Soyundan gelenlerin halifeliği sırasındaki islam devleti olan 'Emevî' onun adından gelmektedir.
    -1 ... dore guido orefice