1. 1.
    hükümet tarafından bulunması için tübitaka emir verilmiştir. bulunduğu takdirde bu gözlükten takmak mecburi olacaktır.
    ... ebediyetin sonu