1. 1.
  farklılık gösteren prensiplerdir.

  fıkrası vardır.

  Bir Fransız, bir alman ve bir türkün önlerine ütü ve afet bir kadın koymuşlar.
  Fransız önce kadına hallenmiş. Sonra ütü yapmış. “bizde önce aşk sonra iş gelir” demiş.
  Alman önce ütü sonra kadını.. “bizde önce iş sonra aşk gelir”demiş.
  Türk ütüyü kadının eline vermiş sonra kadına yanaşmış. “bizde çalışanı becerirler” demiş.
  ... salvatoreadamo