1. 1.
    Bireylerin elinde olandır.

    Kimse siyasal iktidara suç atmasın. O siyasal iktidarı da bireyler başa getirir.
    ... yahigewrovski