1. 1.
    tarih bize göstermiştir ki: bu durum, cesaretle vucut bulmuş klasik cehaletin; bok çukuruna düşünce yapacağı ilk savunma cümlesidir.
    bu cühelanın egzos dumanında seyredeceklerin kurmaları muhtemel ilk cümle ise: " ellerimiz kırılaydı da bunlara oy vermeseydik " olacaktır.
    ... eratosthenes