1. 1.
    Nasıl yapılacağına ilişkin büyük ihtilafların olduğu bir husus.

    Bazıları dudakından öb der, bazıları "öğğöhöhö" diye ağlamasını salık ver der.
    4 -1 ... lord marcus amoralist primses