1. 1.
    Amerika Birleşik devletleri tarafından 1990 lı yılların başında suriye, ırak, iran olarak adlandırılan abd nin 3'lü kötülük odağı.

    ırak - tamam.

    suriye - tamamlanmak üzere. *

    iran - dur bakalım.
    ... kurtcebe noyan