1. 1.
    Bütün üçgenlerin eşkenar olduğunu sanan yazar beyanı.
    1 ... kovboyun intikami