1. 1.
  matematikte hemen her ispatta karşımıza çıkan en temel teoremlerden biridir.
  x,y elemanıdır reel sayılar olmak üzere:
  |x+y|<=|x|+|y|
  ispatı da şu şekildedir:

  -|x|<= x <=|x| ve -|y|<= y <=|y| teoremleri alt alta yazılıp toplanır.

  -(|x|+|y|) <= x+y <= |x| + |y| çıkar ve |x|< a ise -a<x<a teoreminden

  |x+y|<=|x|+|y| bulunur.
  3 ... stockton to malone
  #881073 :)
 2. 2.
  bu eşitsizliğin eşitsizlik değil de eşitlik olması haline de kompleks sayılar üzerindeki vektörlerde lineer bağımsızlık tanımlanır. eşitlik varsa x ile y aralarında lineer bağımlıdır denir. tersi de doğrudur amk.
  1 ... bikereindiroeli
  #10683929 :)