1. 0.
    Üyesi olduğum dernektir. Nasa bizden saklıyo bunu.
    1 ... ruhsal enfeksiyon