1. 1.
    Her bir Atı ayrı yöne koşturur.. atın Biri dört nala, ikincisi tırıs, üçüncüsü ise rahvan.
    1 ... judas