1. .
    Selefiye Akımı ve doğrudan felsefe sayılmadığından Kelam hariç tutulursa, islâm düşüncesi ve özellikle islam felsefesi tarihinin üç büyük akımı. Meşşailik, işrakîlik ve Tasavvuf tur. Nasr, bu üç akımı, her birini en iyi temsil eden birer bilgeden hareket ederek derinlemesine araştırma konusun uyapmıştır. Üç Müslüman Bilge, ibn Sina nın kişiliğinde Meşşaî felsefesini, Sühreverdî nin kişliğinde işrakîliği ve ibn Arabî nin kişiliğinde Tasavvuf'u içine alan önemli bir eserdir..
    (bkz: seyyid hüseyin nasr)
    1 ... kanuni sultan sinan