1. 1.
    Yani burada anlatılmak istenen Değersiz kişinin ya da nesnenin verimi de daha değersiz olur.
    Yada değersiz bir malzemeden elde edilen ürünler de değersiz ve kalitesiz olur.
    ... desifreleyici