1. 1.
    ayni zamanda liseye gitmesidir.

    selam ve duva ile.
    ... erectof