1. 1.
    'geriye bir tek san marino kalıyor' dediğim birtakım ülkeler listesidir. mübarek, sanki hearts of iron iv oynuyor.
    1 -1 ... 12 14 21 1
  2. 2.
    3.dünya savaşının gerçek anlamda kazananı olmayacaktır. Sadece ve belki bir kısım ülkeler biraz daha az mahvolacaktır. Bu ülkeler Pirhus Zaferi kazanmış olacaklardır. Sonuçta dünya kaybedecektir. (Bkz: pirhus zaferi)
    ... zarbut