üçüncü dünya ülkesi başlığına bugün entry girilmemiş.