1. 1.
    Michel foucault'nun 1980-1981 yıllarında college de france dersleri olarak bilinen ve yıl içerisinde çok kısıtlı bir zaman diliminde vermek zorunda olduğu derslerin öğrencileri tarafından derlenmesiyle oluşturulmuş, türkiye'de sınırlı sayıda bulunan müthiş çevirmenlerden ferda keskin çevirisiyle sunulan ve istanbul bilgi üniversitesi yayınlarından basılmış felsefi kitap. Sokrates'ten başlayıp günümüze kadar bir özne yolculuğuna çıkarken Kendini bil değer yargısı bir başlangıç noktası gibi ele alınır ve tarihsel düzlemde bir kendilik etiği aranır. Antik çağdan günümüze kadar bu arayış hiçbir zaman güncelliğini yitirmemiştir.
    3 -1 ... dionysos tragedia