1. 1.
    istinye üniversitesinde hocam, dersleri eğlenceli tavrıyla anlatmasıyla bilinir, canım hocam swh
    ... the supreme